Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost CARGOLY Logistics s.r.o. se sídlem: se sídlem Valtická 1511/2, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, IČO: 19067402zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 43441/KSPL vedeném u Krajského soudu v Plzni, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.car-zone-detailing.cz . 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://www.car-zone-detailing.cz/

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) 

 1. Zpracování osobních údajů
 2. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře, emailu, telefonického hovoru se zákaznickou podporou

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Jsou to:  jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.       

 Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejméně však na dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů.

 1. 2Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje:   jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejméně však na dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů.

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejméně však na dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo tlačítka Odhlásit odběr přímo v newsletteru.

 1. Kdo se k datům dostane? 

Příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Příjemci Vašich osobních údajů budou dále osoby poskytující nástroje za účelem cílového oslovení nebo zlepšení kvality našich služeb.

Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží Cargoly , Chebská 659/21, 322 00, Plzeň – Křimice a přepravní společnosti
 • společnosti podílející se na expedici plateb ShoptetPay (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • poskytovatel e-mailingové služby Shoptet
 • účetní firma
 • Heureka Group a.s., Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8. - Služba Ověřeno zákazníky.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Pokaždé když nakoupíte obdržíte tento email pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. s. Pro zasílání dotazníků využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

Použijí-li třetí osoby vaše osobní údaje v rámci jejich vlastních oprávněných zájmů, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Takové případné zpracování se řídí výhradně Zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@car-zone.cz

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 09.02.2023